Menu Zamknij

2. Metoda Zoltána Kodály

Co jest ważne w metodzie Kodály?

W czasie zajęć umuzykalniających metodą Kodály możemy zobaczyć kilka obszarów:

 1. Śpiew
  Jest to jeden z ważniejszych elementów spotkania. Na zajęciach rzadko używa się instrumentów. Nauczyciel wprowadza dużo prostych piosenek, które wykorzystuje się do wspólnego śpiewu i zabawy.
  Dąży się do tego, by dziecko usłyszało swój własny głos. Odkryło go i nauczyło się używać do śpiewu.
  Przy okazji rozwija się poprawne oddychanie, koordynację ruchową, ekspresję, a także zwraca się uwagę na odpowiednią postawę ciała oraz wzmacnia dobrą intonację.
 2. Czytanie nut (na początku w formie uproszczonych znaków)
  W zabawie dzieci uczą się dopasować graficzny symbol do dźwięku i następnie uczą się znak graficzny odtworzyć własnym głosem.
  Zazwyczaj dzieje się to w oparciu o materiał muzyczny, który dzieciom jest znany z wcześniejszych zabaw.
 3. Zapis muzyczny
  Dzieci uczą się zapisywać dźwięk muzyczny za pomocą muzycznych symboli.
  Z reguły dzieje się to w trzech etapach:
  A. Używanie gotowych symboli przygotowanych przez nauczyciela (magnesy, patyczki, kamyki itp.). Na tym etapie dzieci układają pożądany rytm lub układają pochody muzyczne (góra – dół) zaznaczając czy melodia się wznosi czy opada.
  B. W drugim etapie dziecko uzupełnia na tablicy zapisaną, niepełną frazę znanej dobrze piosenki.
  C. Na tym etapie uczeń potrafi zapisać nuty na papierze przy użyciu ołówka/długopisu.
 4. Improwizacja
  Związana jest ze znaną grupie piosenką. Metoda Kodály polega na wielokrotnym powtarzaniu materiału muzycznego w coraz trudniejszej wersji. Improwizacja jest kolejnym etapem z użyciem znanych piosenek i zabaw.
  Zachęca się również dzieci do tworzenia własnych, oryginalnych improwizacji z użyciem nowych elementów muzycznych.
 5. Komponowanie
  Komponowanie w metodzie Kodaly wiąże się z zapisem stworzonego rytmu i melodii. Ćwiczenia związane z improwizacją są bazą do kompozycji.
 6. Rozwijanie słuchu harmonicznego
  Dzieci zapraszane są do wykonywanie dwóch lub więcej aktywności w tym samym czasie. Na przykład uczniowie mogą chodzić odzwierciedlając metrum melodii, klaszcząc rytm i śpiewając.
  Ćwiczenia te wprowadzają w myślenie harmoniczne i przygotowują dzieci do rozpoznawania podstawowych progresji akordów.

 7. Rozwijanie pamięci
  Pamięć muzyczna jest potrzebna do rozwoju wszystkich innych muzycznych umiejętności. W czasie zajęć rozwija się słuchową i wzrokową pamięć wykorzystując do tego elementy zabawy.
 8. Słuch wewnętrzny
  Na zajęciach ćwiczymy umiejętność słyszenia dźwięku zanim on zabrzmi na zewnątrz (na przykład przez śpiew, czy grę instrumentu).
 9. Budowa utworu muzycznego
  Poprzez analizę struktury fragmentu melodii dziecko uczy się dostrzegać takie same, różne i podobne frazy muzyczne.
 10. Słuchanie
  W czasie zajęć dzieci wspólnie słuchają wartościowych fragmentów utworów muzycznych.
 11. Dyrygowanie
  Przy użyciu powszechnie znanych gestów dzieci rozwijają swoje poczucie rytmu i tempa.
 12. Rozwój ruchowy
  Zajęcia umuzykalniające mają dużo elementów ekspresji ruchowej.
 13. Terminy muzyczne
  Dzieci używają podstawowych terminów oswajając się z notacją muzyczną.

Dziecko ucząc się muzyki
rozwija się
w wielu innych obszarach.

Bibliografia:
Micheal Houlahan, Philip Tacka: Kodaly Today. A Cognitive Approach to Elementary Music Education, Oxford, 2008