Menu Zamknij

1. Zoltán Kodály

It is far more important who the elementary music teacher is in a small town than who the director of an opera house is
because if the opera house director is not good, he will be dismissed in a year,
but a poor music teacher in a small town can kill off the love of music
for thirty years from thirty classes of children.
This is an enormous responsibility.

Zoltán Kodály

O wiele ważniejsze jest to, kto jest nauczycielem muzyki w małym miasteczku niż kto jest dyrektorem opery,
bo jeśli dyrektor opery nie jest wystarczająco dobry, to w ciągu roku zostanie zwolniony,
natomiast kiepski nauczyciel muzyki w małym miasteczku przez 30 lat może stłumić miłość do muzyki u dzieci z trzydziestu roczników.
To ogromna odpowiedzialność. (tłumaczenie własne)

Źródło zdjęcia: Wikipedia

Kim był Zoltán Kodály?

Zoltán Kodály urodził się na Węgrzech w muzykalnej rodzinie. Większość swojego dzieciństwa spędził na terenach obecnej Słowacji. Jego rodzice zajmowali się amatorsko muzyką. Tata grał na skrzypcach, a mama śpiewała i grała na fortepianie. Co ciekawe mama Kodaly (Paulina Jalovetzky) miała polskie pochodzenie. Jej dziadek był uczestnikiem Konfederacji Barskiej, po której musiał uciekać z kraju.

Sam Zoltán Kodály żył na przełomie XIX i XX w. Otrzymał staranne wychowanie muzyczne. Został zapamiętany jako muzyk, kompozytor, etnograf i filozof.
Wspólnie z innym węgierskim kompozytorem i pianistą Belą Bartokiem propagował nowy styl węgierskiej sztuki muzycznej opartej na tradycyjnej muzyce ludowej.

W swoim myśleniu muzycznym skupiał się na narodowej muzyce ludowej. Zauważył, że dziecko naturalnie uczy się języka ojczystego od swoich rodziców, dlatego zachęcał, by nauka języka muzycznego była oparta o język jakim posługuje się najbliższe otoczenie dziecka. Wykorzystywał do tego tradycyjne, lokalne melodie ludowe.
W swoich pracach bazował na różnorodnym materiale muzycznym – od prostych melodii ludowych do skomplikowanych artystycznie form muzycznych. W ten sposób wspomagał rozwój muzyczny dzieci.

Krótkie i proste formy muzyczne bazujące na skali pentatonicznej (pięciostopniowej) i prostota używania języka ojczystego przynosiła korzyści pedagogiczne w nauczaniu dzieci muzyki.

To co było ważne w podejściu u Kodály, to fakt, że sztukę ludową uważał za prawdziwe arcydzieło, które choć nie zostało stworzone do celów pedagogicznych, to pięknie pasuje do schematu nauczania małych dzieci. Zoltán Kodály orędował, by do nauczania wykorzystywać prawdziwą muzykę ludową, proste tradycyjne wyliczanki czy rymowanki dziecięce, które przekazywane były w tradycji ustnej w lokalnych społecznościach. Na tej bazie rozwijał muzykalność u dzieci.

Jednakże muzyka folkowa nie jest jedynym materiałem wybranym do pracy pedagogicznej. Pomostem między muzyką ludową a muzyką klasyczną są dobrze skomponowane dzieła, które nadają się do zaśpiewania przez najmłodszych.

Cały system nauki muzyki dla dzieci Zoltán Kodály wypracował razem z wieloma innymi muzykami, kompozytorami i etnologami. I choć wielu przyczyniło się do określenia ram modelu pedagogicznego w nauczaniu muzyki, to na świecie system ten występuje pod nazwą metody Kodály.

Bibliografia:
Lois Choksy: The Kodaly Method. Comprehensive Music Education From Infant To Adult, New Jersey, 1974
Micheal Houlahan, Philip Tacka: Kodaly Today. A Cognitive Approach to Elementary Music Education, Oxford, 2008